Általános szerződési feltételek

A molnarugyvediiroda.hu oldal üzemeltetője:

cégnév: dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15. fszt. 1.
kamarai nyilvántartási szám: 2968
adószám: 18265864-2-43
bankszámlaszám: 11600006-00000000-34235812, ERSTE Bank Hungary Zrt.
e-mail: aniko@molnarugyved.hu

A honlapon többek között jogi témájú online oktató anyagok kerülnek elhelyezésre, amelyeket a honlap látogatói megvásárolhatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda, székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15. fszt. 1., továbbiakban: Kereskedő) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza ezen vásárlás folyamán. (továbbiakban: Felek).

Regisztráció
Az online oktató anyagok megvásárlása regisztrációhoz kötött. A regisztrációkor az „Adatkezelési Szabályzat”-ban megadott adatok szükségesek, azokat az „Adatkezelési Szabályzat”-ban foglaltak szerint kezeljük, az ott leírt feltételek vonatkoznak rá.

A regisztráció megtörténtéhez a Vásárlónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et (a továbbiakban ÁSZF, vagy „Feltételek”), a Jogi Nyilatkozatot, és az Adatkezelési Nyilatkozatot, valamint hozzá kell járulnia megadott adatainak a hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez. A Vásárló a szükséges hozzájárulásokat a regisztrációs felületen található, az erre vonatkozó mezők bejelölésével adhatja meg. A Vásárló a vonatkozó mezők bejelölésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, Jogi Nyilatkozat és az Adatkezelési nyilatkozat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A regisztrációkor megadott adatokat (esetleges adatbeviteli hibák esetén), illetve a jelszót a Vásárló – jelszavával történő belépése után – bármikor módosíthatja.

A jelszó megőrzése a Vásárló kötelezettsége, a Kereskedő nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és helyességéért, valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Vásárló köteles a megadott adataiban utóbb bekövetkezett változások esetén azok módosításáról haladéktalanul gondoskodni. A Kereskedő kizár mindenfajta felelősséget, amely a honlapon megadott adatok helytelenségével, elírásával, vagy valótlanságával összefüggésben merül fel.

A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációt az Kereskedő elfogadja. A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Vásárló a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Vásárló bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérelmezni az oldalról írásban (e-mail útján az aniko@molnarugyved.hu e-mail címre küldve).

2. Általános adatok

A molnarugyvediiroda.hu elnevezésű honlapot (a továbbiakban: honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) alapján szolgáltatóként ügyvédi irodánk működteti.

Ügyvédi Irodánk Ektv 4. §-ában előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található.

A honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Vásárlóinkra kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

3. Tájékoztató adatok

cégnév: dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15. fszt. 1.
kamarai nyilvántartási szám: 2968
adószám: 18265864-2-43
bankszámlaszám: 11600006-00000000-34235812, ERSTE Bank Hungary Zrt.
képviselője: dr. Molnár Anikó irodavezető ügyvéd 
telefon: +3630-527-3738
e-mail: aniko@molnarugyved.hu
elektronikus ügyfélszolgálat: aniko@molnarugyved.hu
telefonos ügyfélszolgálat: +3630-199-2210
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-107663/2016

4. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén

A molnarugyvediiroda.hu honlapon található(ak) megvásárolható oktató anyag(ok), melyeket a felső menüsor „Online képzés” címszó alatt lehet megtalálni. Erre a menüpontra ráklikkelve megjelenik az online képzés ismertető adatlapja, ahol megtekintheti az adott anyag leírását, a hozzá kapcsolódó tudnivalókat.

Amennyiben szeretné megvásárolni az anyagot, a leírás végén található űrlapot kell mindehhez kitölteni. A vásárláshoz regisztráció szükséges: név, e-mail cím, és a számlázási adatok megadásával.

a.) Árak

Az oktatóanyag igénybe vételéért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell Vásárlóinknak megfizetni. Ügyvédi Irodánk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a honlap felületein online megjelennek. A közölt árak mindenkor nettó +Áfa, valamint bruttó összegben is feltüntetésre kerülnek. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az adott szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő eladást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

b.) A rendelés elküldése

Amennyiben megfelelőnek tartja a kiválasztott szolgáltatást, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné azt vásárolni, kattintson az űrlap végén megjelenő "Regisztrálok" vagy „Megrendelem” gombra. Ezzel a vásárlás véglegessé válik, a megrendelés elküldésre kerül a Kereskedőnek. A szerződés ezzel a Kereskedő és a Vásárló között létrejön.

5. Fizetési, átvételi információk:

Tekintettel arra, hogy a honlapon szereplő szolgáltatás elektronikus oktatóanyag, így annak kiszállítása nem szükséges fizikailag. A megrendelést, és annak visszaigazolását követően a Vásárló köteles a vételárat a Kereskedő bankszámlaszámára elutalni (dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda., ERSTE Bank 11600006-00000000-34235812), a szerződés az átutalással tekintendő teljesítettnek a Vásárló részéről.

A vételárnak a megadott bankszámlaszámra való beérkezését követően a Kereskedő hozzáférést biztosít a megvásárolt oktatóanyaghoz a honlapon. A belépéshez szükséges a regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó. A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét, már magával az átutalás teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.

A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Vásárló a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Vásárló bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérelmezni az oldalról írásban (e-mail útján az aniko@molnarugyved.hu e-mail címre küldve).

6. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az a Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés, megkötésének nyelve magyar.

Az oktatóanyag megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a honlapon keresztül eljuttatja a Kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha a Kereskedő e-mail-ben visszaigazolja a megrendelését.

Bármilyen kifogás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Esetlegesen felmerülő panaszodat az ügyfélszolgálat telefonszámán /+36-30-199-2210 / hétfőtől csütörtökig 9.00-17.00 óráig illetve írásban, az aniko@molnarugyved.hu e-mail címen tudja bejelenteni.

7. Elállási jog, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 29. §-a alapján nem illeti meg elállási jog a Vásárlókat, tekintettel arra, hogy az adott oktató anyag nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, melyek esetén amint a fogyasztó beleegyezésével megkezdődik teljesítés – amelyhez a Vásárló a 4. pontban foglaltak alapján a belegyezését a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten megadta -, az Ektv. 20. §-a szerinti elállási jog elveszik.

Tájékoztatjuk, hogy az oktatóanyagok szolgáltatása kapcsán hibás teljesítés fogalmilag kizárt, amennyiben a hozzáférést a Kereskedő megadja az adott anyaghoz, azt a Vásárló használhatja. A Polgári Törvénykönyv alapján fennálló kellékszavatossági igények teljesítése tehát lehetetlen.

Amennyiben még bármilyen hiba fordulna elő, a Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Kereskedővel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheti. Nem minősül a Kereskedő hibájának azon eset, amikor az internet szolgáltatás bármilyen hiányossága miatt nem hozzáférhetőek a megvásárolt anyagok.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy termékszavatosság jogával szintén nem élhet, mivel az ingó dolog hibája esetén érvényesíthető kizárólag, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása esetén nincsen ilyen lehetőség.

8. Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük Vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat kapcsolattartásra, a megrendelések teljesítésére és hírlevél küldésre használjuk fel és harmadik fél számára nem adjuk ki. A vásárlók a megrendelés leadásával hozzájárulnak adataiknak a jelen szerződésben és a honlap üzemeltetőjének adatvédelmi politikájában írtakkal összhangban történő kezeléséhez. A megadott adatokat kiemelt biztonsággal, a 2011.évi CXII. törvény előírásainak megfelelően, az érintettek önkéntes hozzájárulásával kezeljük. Ennek ellenére, az internet nyilvánossága miatt előfordulhat, hogy rendszerünkbe idegen behatolások történhetnek és az adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a honlap üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli.

A dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda ezúton tájékoztatja Önt, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat évig tárolja. Amennyiben regisztráció során a nevét, lakcímét és e-mail címét megadta, a dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda a későbbiekben tájékoztatni fogja aktuális újdonságairól. Adatai megadásával tehát önkéntes hozzájárulását (amely bármikor visszavonható) adja a jelen pontban írtak szerinti megkeresésekhez, továbbá ahhoz, hogy a dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda az Ön nevét és e-mail címét a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig a jelen pontban írtak szerint kezelje és felhasználja. Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az aniko@molnarugyved.hu e-mail címen, vagy a dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15. postacímen. Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának esetleges visszavonását akár postai úton, akár e-mailben oly módon tegye meg, hogy abból Önt, valamint azt az e-mail címet, amelyre többé nem szeretne tájékoztató leveleket kapni, egyértelműen azonosítani tudjuk. A törvény előírásai alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérheti adatai módosítását illetve azok törlését vagy zárolását. Adatkezeléssel, adattovábbítással kapcsolatos levelét a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszoljuk. Adatai módosítási, törlési vagy zárolási kérelméről mindazokat tájékoztatjuk, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbítottuk. Amennyiben az adatkezelés módjával nem ért egyet, a 2011.évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adat és Információszabadság hatósághoz fordulhat jogorvoslatért vagy a PTK alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. A további, részletes adatvédelmi szabályokat az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

9. Fogyasztói kifogás

Amennyiben a Vásárlónak panasza van, azt irodánk 2. pontban írt ügyfélszolgálatán, írásban, vagy személyesen szóban tudja bejelenteni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a Vásárló neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Kereskedő nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Kereskedő a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni. Ha a Kereskedő a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

10. Békéltető testület

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Kereskedő közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Kereskedővel megkötött ügyletekre elsősorban a Vásárló lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Kereskedő székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488 21 31).

A vásárlók ezen szervezethez fordulhatnak a Kereskedővel való vitás ügyeik rendezése érdekében.

11. Jogszabályi háttér

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
- A 97/2014. (III.25.) Korm. rendelet a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról
- Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

12. Kapcsolódó weboldalak

A honlapon, valamint a megvásárolt oktatóanyagban szerepel(het)nek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Kereskedő irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi az Kereskedő garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. A Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

13. Felelősség

A honlapra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Vásárló elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.

A Kereskedő megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Vásárlót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Kereskedő a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Vásárló köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben a Kereskedő nem érvényesíti a jelen ÁSZF-ben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

14. Egyéb feltételek

A Vásárló maradéktalanul elfogadja és egyetért a Kereskedő által biztosított szolgáltatások használatával kapcsolatban a jelen felhasználási feltételekkel, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban és a Jogi nyilatkozatban (a továbbiakban Szabályzat) foglaltakkal.

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el, illetve a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben, SMS-ben és postai küldeményben ajánlatokat küldjön.

A honlap egyes részei során ún. "cookie"-k kerülnek felhasználásra, melyek a Vásárló adatfeljegyzése és a Kereskedő azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése érdekében a Kereskedő hardverének merevlemezén kerülnek tárolásra. A Vásárló beállíthatja böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, amennyiben valaki cookie-t kíván részére küldeni, azonban a Vásárló határozhatja meg, hogy azt el kívánja-e fogadni vagy nem. Kereskedő felhívja a figyelmet arra, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes honlapok működése körében akadály merülhet fel, illetve előfordulhat az, hogy a Vásárló nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

15. Feltételek módosítása

A Kereskedő fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a regisztrált Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Kereskedő módosítja a jelen ÁSZF-et, minden esetben az ÁSZF módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Kereskedő a honlapon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Vásárló kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az ÁSZF esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Vásárló a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

16. Vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF-et a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen ÁSZF-ből fakadnak. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Vásárló és a Kereskedő kapcsolatára - a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF, a honlapon szerelő „Adatvédelmi nyilatkozat” és „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva