Kft. tőkeemelés

Az új Ptk. hatályba lépésével, 2014. március 15-ét követően Kft-t már csak minimum 3.000.000,-Ft összegű törzstőkével lehet alapítani. Azok a korábbi szabályok viszont, miszerint a törzstőke 50%-át kell minimum rendelkezésre bocsátani alapításkor – a fennmaradó összeget pedig 1 éven belül -, illetve hogy a Kft. 100%-ban apporttal is alapítható – pénzbeli hozzájárulás nélkül – megmaradnak.  

A már meglévő Kft-knek ezért 2 választásuk van: vagy megemelik a törzstőkéjüket 3.000.000,-Ft-ra, vagy pedig más formába alakulnak át, aminek megfelel az 500.000,-Ft-os törzstőkéjük (pl.: Bt-vé). 

A tőkeemelés az alábbiak szerint kell, hogy történjen:

- Külső forrás hozzáadásával, ami lehet pénzbeli hozzájárulás, vagy apport. Ezt a tagok arányosan kell, hogy a társaság rendelkezésére bocsássák ugyanúgy, mint alapításkor, tehát a pénzbeli hozzájárulás 50%-át, illetve az apport 100%-át az emeléskor,  a pénzbeli hozzájárulás fennmaradó 50%-át pedig 1 éven belül.
- A társaság saját vagyonából, amennyiben rendelkezik tartalékkal, lehet átcsoportosítani. 
- Ez utóbbi egy speciális esete a tagi kölcsön, amelyet apportálni lehet a társaságba. 

A tőkeemelés határideje:

- az új Ptk. hatályba lépését (tehát 2014. március 15-ét követően) az első cégmódosításkor, amikor a cégben egyéb adatok is változnának (pl.: székhely, ügyvezető, stb.)
- ha más módosítás nincsen a cégben, akkor legkésőbb 2017. március 15-ig.

Ha csak a tőkeemelés miatt van cégmódosítás, akkor illetéket, közzétételi díjat fizetni nem kell. Ha más is módosul, akkor az arra vonatkozó illetéket és közzétételi díjat kell megfizetni. 

Aki a fenti határidőket nem tartja be, azt a cégbíróság pénzbírsággal sújtja. ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva