Tag, vezető tisztségviselő eltiltása


Aki korábban olyan cégben volt ügyvezető, vagy tulajdonos (tag), amit bármilyen oknál fogva megszűntnek nyilvánítottak, illetve kényszertörlés alá került, az semmilyen másik cégben - legyen az újonnan alakuló cég, vagy már működő társaság, amibe be akar lépni - nem lehet: 

  • többségi befolyással rendlelkező tag - vagyis nem szerezhet semmilyen cégben 50%-nál nagyobb mértékű részesedést
  • nem lehet ügyvezető másik cégben. 
  • nem lehet korlátlanul felelős tag egy cégben, és
  • nem lehet egyéni cég tagja. 
Az eltiltás főszabály szerint 5 évig tart, ezt követően mentesül az eltiltás alatt álló személy ezen korlátozások alól. Ha pedig valaki az eltiltás időpontjában másik cégekben is 50%-ot meghaladó tulajdonos, illetve ügyvezető, akkor a cégbíróság minden ügyvezetői tisztségéből automatikusan törölni fogja. A tulajdonosok esetén a már meglévő arány maradhat, de nem szerezhet további részesedéseket az eltiltott.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az adott személy a felelősségét a cég megszűnésekor a hitelezői követelésekért megállapították, vagy korlátlan tagi helytállási kötelzettségének nem tett eleget.

Az eltiltásról lehet információt kapni ha valaki bizonytalan, a Cégbíróságtól, még mielőtt újabb cégalapításba, vagy másik cégbe való belépésbe fogna bele valaki. 


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva