Szociális szövetkezet alapítása

Szociális Szövetkezet: 110.000,-Ft +Áfa

Alapítson szociális szövetkezetet irodánk segítségével:
  • A díjban benne foglalt jogi tanácsadás a szövetkezet struktúrájának, belső tagi viszonyainak kialakításával kapcsolatban.
  • Az aláírást követően intézzük az illeték megfizetését, és az igazolás megérkezését követően (1 napon belül) garantáljuk a haladéktalan cégbírósági beadást.
  • Csak 110.000,-Ft +Áfa az ügyvédi munkadíj, amely a teljeskörű ügyintézést, konzultációkat, iratmintákat és tanácsadást is magában foglalja.
Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik bármely társasági formában működő cégek alapítása terén. Szociális szövetkezet alapítása minimum 7 taggal történhet, tagjai csak természetes személyek lehetnek, illetve legalább egy helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat,vagy karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lennie. 

A szociális szövetkezet célja kizárólag valamely hátrányos helyzetű csoport munkafeltételeinek, foglalkoztatásának javítása lehet, valamennyi tagjának ezért a szövetkezettel munkaviszonyban, alkalmi munkavállalói könyvvel, megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban, vagy más önkéntes jogviszonyban kell lennie.

A szövetkezet megalapítása során kialakítjuk a szövetkezet struktúráját, melyek a tagok összességéből álló közgyűlés, igazgatóság, felügyelő bizottság (vagy 15 fős taglétszámot meg nem haladó szövetkezet esetén ügyvezető igazgató és 1 fő felügyelő bizottsági tag). Ennek során tanácsot adunk a kiemelt (2/3-ad, 3/4-ed, 4/5-öd, stb.) többségi szavazatot igénylő kérdéskörök kialakításában, a szövetkezet irányításának megtartásához, az optimális taglétszám és az ahhoz kapcsolódó részjegytőke kérdésében, és más kapcsolódó problémák megoldásában.

A szövetkezet megalapításának időtartama 2-3 hét az adategyeztetéstől kezdődően. Első körben a személyes egyeztetést és adatok megadását követően előkészítjük a szövetkezet alapszabályát, és egyéb alapítási dokumentációt, majd az aláírást követően az illeték és közzétételi díj utalását is irodánk intézi a folyamat megkönnyítése és gyorsítása érdekében. Másnap, az igazolás visszaérkezését követően az iratokat beadjuk a cégbíróságra, ahol az ügyintézési határidő 15 nap.

Várjuk jelentkezését, akár e-mail vagy telefon útján, haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva